eigen kracht

Professionals

Eigen Kracht

Eigen Kracht is er voor iedereen die hulp nodig heeft!

Onze bestuursvoorzitter Cherida Scorza (en tevens gedragsdeskundige) heeft ruim 10 jaar ervaring in de jeugdzorg. Haar grote betrokkenheid bij de jongeren maakte dat ze haar praktische kennis een solide theoretische basis wilde geven. Daarom is ze (naast haar werk) weer gaan studeren. Inmiddels is ze gedragswetenschapper met een diagnostiek-aantekening, een NVO- en SKJ-registratie.

Ze zit vol ideeën om jongeren de regie over hun leven te geven. Ze wil graag dat jongeren, in een veilige omgeving, op eigen kracht hun talenten leren ontwikkelen.

Cherida Scorza bestuurder Eigen Kracht!

De andere bestuurder, Virgil Tevreden, is van jongs af aan betrokken bij jongeren die in moeilijke situaties zitten. Met een schat aan ervaring en deskundigheid als persoonlijk begeleider heeft Virgil met tien jaar werkervaring op diverse plaatsen bewezen dat zijn aanpak werkt. In het kort komt het erop neer dat Virgil niet denkt in problemen, maar in oplossingen. Hij kijkt niet naar de beperkingen of de problemen van de jongeren, maar juist naar hun mogelijkheden en talenten.

Daarom richtte hij JDK op: “Jongeren die het kunnen”. Virgil heeft zijn ideeën voor een passende dagbesteding met JDK al met succes in praktijk gebracht.

Meer weten? Neem contact met ons op via

Eigen Kracht! werkt samen met

Gemeente Amsterdam partner Eigen Kracht!
Jongeren Die het Kunnen
Family Supporters
De Waag partner Eigen Kracht!

EIGEN KRACHT!

Jeugd & gezin

Een veilige woonomgeving & een goede dagbesteding
Dát hebben jongeren nodig!
Locatie A

1106 DN, Amsterdam
Google Maps

Locatie B

1107 AA, Amsterdam
Google Maps