Over Onze

Eigen Kracht

Eigen Kracht is er voor iedereen die hulp nodig heeft!

Natuurlijk is het fijn als je je leven op eigen kracht vorm kan geven, dat moet ook het doel zijn. Maar op weg naar dat doel kan je de hulp en begeleiding van Eigen Kracht! Jeugd en Gezin misschien wel heel goed gebruiken. Daarom kan je op deze website zien wie we zijn en wat je van ons kunt verwachten.

“Eigen Kracht!” houdt van verschillen. Verschillen in achtergrond, cultuur en overtuiging zien we als een pluspunt.  We hebben de ervaring en deskundigheid voor het omgaan met deze verschillen.

We bieden verblijf tot zelfstandig wonen en elke stap daar tussenin. Van school tot dagbesteding en werk. Binnen “Eigen Kracht!” krijg jij de mogelijkheid om door te stromen naar steeds zelfstandiger wonen. “Eigen Kracht!” helpt en motiveert jou om hierin je eigen kracht te vinden om jezelf positief te ontwikkelen. Hierin zijn jouw eigen doelen leidend. Wij begeleiden jou vanuit gelijkwaardigheid. Dat betekent dat “Eigen Kracht!” helpt om je eigen kracht te vinden en daarmee jouw doelen te bereiken

Meer weten? Neem contact met ons op via

Eigen Kracht! werkt samen met

Jongeren Die het Kunnen partner Eigen Kracht!
De Waag partner Eigen Kracht!
Family Supporters partner Eigen Kracht!
Gemeente Amsterdam partner Eigen Kracht!
gemeente Almere partner Eigen Kracht!
gemeente zaanstad partner

Eigen Kracht! is aangesloten bij

Klachtenportaal Zorg

*AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Eigen Kracht! Jeugd & Gezin.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Eigen Kracht! Jeugd & Gezin, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Eigen Kracht! Jeugd & Gezin.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

EIGEN KRACHT!

Jeugd & gezin

Een veilige woonomgeving & een goede dagbesteding
Dát hebben jongeren nodig!

* Uit veiligheidsoverwegingen vermelden wij geen adresgegevens. Wij geven u graag een rondleiding op onze locaties. Maak hiervoor een afspraak.