Eigen Kracht is er voor iedereen die hulp nodig heeft!

Zorgvuldig en betrouwbaar

Als je hulp of begeleiding krijgt van ons, dan hebben we gegevens over je nodig en daar zijn we zuinig op. We hebben die gegevens nodig om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Om wat voor zaken gaat het? Naast je persoonlijke gegevens bewaren we belangrijke verslagen en ook je hulpverleningsplan. Dit doen we in een beveiligd digitaal dossier.

Dit dossier bewaren we in principe 15 jaar nadat de hulpverlening is afgesloten. Dat is omdat we soms nog later verantwoording moeten kunnen afleggen over wat we hebben gedaan.

Wie mogen het dossier inzien?

Natuurlijk is je dossier alleen in te zien door alle hulpverleners en begeleiders die rechtstreeks bij jouw hulp en begeleiding betrokken zijn. Verder is het zo dat je zelf ook mee bepaalt wie toegang heeft tot je dossier. Hoeveel invloed je daarop hebt, is afhankelijk van je leeftijd.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met wat er in je dossier is opgenomen. Je kan altijd vragen of dat dan aangepast kan worden. Je mag altijd vragen om jouw mening over situaties in het dossier te zetten, zodat bekend is wat jij van een situatie vindt.

Eigen kracht! Jeugd en gezin werkt samen met andere organisaties in de jeugdhulpverlening.  Soms in opdracht van die organisaties. Dan moeten we de noodzakelijke gegevens met hen delen.

Wil je er meer over weten?

Neem dan contact met ons op, via 020 21 01 922

* Uit veiligheidsoverwegingen vermelden wij geen adresgegevens. Wij geven u graag een rondleiding op onze locaties. Maak hiervoor een afspraak.