visie

Visie

Eigen Kracht

Eigen Kracht is er voor iedereen die hulp nodig heeft!

De jongeren waarop wij ons richten hebben vaak wel een dak boven hun hoofd, ze hebben een bestaan. Maar we zien meer en meer escalaties: thuis, op school, in de leefgroep.

Er is dus méér nodig dan een dak boven je hoofd hebben. Er is méér nodig dan het hebben van een bestaan.

In de huidige tijden, waarin de problemen in het leven van jongeren groeien en de afstand tot de hulpverlening groter wordt, is het noodzakelijk om daar iets aan te doen. Dat begint bij het bieden van een veilige omgeving. Daarnaast is een zinvolle dagbesteding van groot belang.

eigen kracht! jeugd en gezin

De regie over hun leven laat Eigen kracht! zoveel mogelijk bij de jongeren zelf. Eigen kracht! wil de veilige en stabiele thuisbasis zijn van waaruit de jongeren stap-voor-stap kunnen werken aan hun toekomst.

Op deze manier willen we de jongeren beter voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Leidend is ons geloof in de mogelijkheden en talenten van de jongeren, waarbij verschillen in achtergrond eerder als een pluspunt worden gezien dan als een probleem. Door middel van het bieden van verblijf, dagbesteding, ambulante zorg (in wat voor combinatie dan ook) willen we jongeren en gezinnen meer rust en stabiliteit geven waarbij het ontwikkelen van de eigen kracht en kwaliteiten van de jongeren voorop staan!

De 5 Kernwaarden van Eigen Kracht ! Jeugd & Gezin:
#1 Veiligheid #2 Stabiliteit #3 Ontwikkeling #4 Diversiteit #5 Zelfregie

Meer weten? Neem contact met ons op via

Eigen Kracht! werkt samen met

Jongeren Die het Kunnen partner Eigen Kracht!
De Waag partner Eigen Kracht!
Gemeente Amsterdam partner Eigen Kracht!
jgz almere partner Eigen Kracht!
samen veilig midden nederland partner Eigen Kracht!
gemeente zaanstad partner
gemeente alkmaar partner Eigen Kracht!
jeugdstem partner Eigen Kracht!
gemeente haarlemmermeer partner Eigen Kracht!
Veilig thuis partner Eigen Kracht!
sociaal domein flevoland partner Eigen Kracht!
reclassering nederland partner Eigen Kracht!
jeugdbescherming partner Eigen Kracht!
william schrikker partner Eigen Kracht!
cura xl partner Eigen Kracht!

Eigen Kracht! is aangesloten bij

Klachtenportaal Zorg

EIGEN KRACHT!

Jeugd & gezin

Een veilige woonomgeving & een goede dagbesteding
Dát hebben jongeren nodig!

* Uit veiligheidsoverwegingen vermelden wij geen adresgegevens. Wij geven u graag een rondleiding op onze locaties. Maak hiervoor een afspraak.