werken bij

Aanmelden

Eigen Kracht

Eigen Kracht is er voor iedereen die hulp nodig heeft!

Vul onderstaand aanmeldformulier in zijn geheel in. Het aanmeldteam van Eigen Kracht! Jeugd en gezin neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Let op: enkel volledig ingevulde aanmeldformulieren worden in behandeling genomen.

Je kunt ons natuurlijk ook altijd even bellen op 020- 21 01 922 om al jouw vragen beantwoord te krijgen.

Niet iedere zorgvraag kan door Eigen Kracht! Jeugd & gezin worden beantwoord.
Lees hier welke dat zijn.

beschermd wonen
1 Step 1
Aanmeldformulier
NAW gegevens cliënt
Controle identiteit
Gegevens ouders / verzorgers
Informatie t.b.v. aanmelding
Zijn er in het verleden strafbare feiten gepleegd?
Is er een actueel risico op het plegen van suïcide?
Is er sprake van seksueel overschrijdend gedrag? Veroordeling zedenmisdrijf?
Draagt de cliënt zorg voor één of meer minderjarige kinderen?
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

*Niet iedere zorgvraag kan door Eigen Kracht! Jeugd & gezin worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende contra-indicaties vastgesteld:

  • Actief harddrugsgebruik en/of actieve harddrugs verslaving
  • Actueel risico op suïcidaliteit
  • Cliënten die rolstoelafhankelijk zijn
  • Cliënten met een IQ lager dan 50
  • Voorbehouden en risicovolle handelingen

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening een gedragsverandering laten zien of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat Eigen Kracht! Jeugd & gezin niet langer gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. Daarnaast wordt er bij de aanmeldingsprocedure extra aandacht besteed aan zorgvuldige matching waardoor de kans toeneemt op een zo passend mogelijke plek binnen Eigen Kracht! Jeugd en gezin.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen: 

  • Onveilig voor medecliënten en/of medewerkers
  • Wapenbezit
  • Fysieke agressie
  • Ernstige verslavingsproblematiek

Meer weten? Neem contact met ons op via

Eigen Kracht! werkt samen met

Jongeren Die het Kunnen partner Eigen Kracht!
De Waag partner Eigen Kracht!
Gemeente Amsterdam partner Eigen Kracht!
jgz almere partner Eigen Kracht!
samen veilig midden nederland partner Eigen Kracht!
gemeente zaanstad partner
gemeente alkmaar partner Eigen Kracht!
jeugdstem partner Eigen Kracht!
gemeente haarlemmermeer partner Eigen Kracht!
Veilig thuis partner Eigen Kracht!
sociaal domein flevoland partner Eigen Kracht!
reclassering nederland partner Eigen Kracht!
jeugdbescherming partner Eigen Kracht!
william schrikker partner Eigen Kracht!
cura xl partner Eigen Kracht!

Eigen Kracht! is aangesloten bij

Klachtenportaal Zorg

EIGEN KRACHT!

Jeugd & gezin

Een veilige woonomgeving & een goede dagbesteding
Dát hebben jongeren nodig!

* Uit veiligheidsoverwegingen vermelden wij geen adresgegevens. Wij geven u graag een rondleiding op onze locaties. Maak hiervoor een afspraak.