Ambulant begeleider

Voor 32-36 uur per week
Betreft tijdelijk dienstverband voor 7 maanden met zicht op verlenging.
“Eigen kracht! Jeugd en gezin” richt zich op Jongeren tussen de 14 en de 23 jaar die door verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, extra begeleiding nodig hebben en/of dagbesteding hebben.
Jongeren en hun gezinnen kunnen te maken hebben met een of meerdere moeilijkheden waardoor de jongere zich niet ten volste kan ontwikkelen. Denk aan een zwakke sociale omgeving, opvoedproblemen, internaliserende en/of gedragsproblematiek.
Eigen kracht biedt jongeren en hun gezinnen de kans op een positieve manier verandering in de situatie te brengen. Eigen kracht wil jongeren en gezinnen zoveel mogelijk in hun eigen kracht zetten en vanuit hier de talenten, motivatie, zelfredzaamheid en beschermende factoren vergroten en verbreden. Dit in een zo huiselijke, veilige en zo gewoon mogelijk omgeving, indien mogelijk dicht bij het eigen netwerk. Hierbij is er veel aandacht voor een positieve dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Indien nodig wordt er gekeken naar aanvullende interventies voor onze jongeren die vanuit de regievoerder ingezet zouden kunnen worden. Denk hierbij aan diagnostiek, therapie, psycho-educatie, een maatje etc. .
Eigen kracht werkt nauw samen met het netwerk, school en betrokken hulpverlening rondom de jongere en zijn gezin, deze worden actief betrokken.
Als pedagogisch medewerker vragen we om vanuit de relatie te werk te gaan. We werken presentiegericht, vanuit de relatie en met een lange adem. We werken niet door middel van beheersing en autoriteit.
Reële verwachtingen en gemotiveerd blijven bij tegenslagen is een must. Jongeren krijgen bij ons de ruimte om te vallen en op te staan. Jij bent hierin een consequente en continue factor in het leven van de jongere.
Afhankelijk van het perspectief van de jongeren kunnen de jongere voor korte of langere tijd bij ons verblijven, en vanuit Eigen kracht doorstromen naar een (semi) zelfstandige woning. De trajectduur is geheel afhankelijk van de behoefte van de betreffende jongere, wij bieden maatwerk, daar iedereen andere behoeften heeft.
Functieomschrijving
– Een starter met pit, goede ideeën en stage-ervaring bieden wij ook de kans om samen met “Eigen kracht! Jeugd en gezin” te groeien. Werkervaring is mooi meegenomen maar geen must.
– Draagt samen met collega’s zorg voor een veilig en positief verblijfs- en leerklimaat
– Mentorschappen draaien
– Ontvangt jongeren en ouders en weet helder uit te leggen waar “Eigen kracht” voor staat en welke kansen we bieden
– Informeert ouders en betrokken over de voortgang van de jonger
– Voert Uitvoerders- en multidisciplinair overleg met betrokkenen
– Onderhoudt contacten met school en dagbestedingsactiviteiten
– Stelt (vanuit de dagelijkse observaties van jongeren) aan het hulpverleningsplannen op en werkt hierbij nauw samen met betrokkenen woonbegeleiders en onze gedragswetenschapper.
– Stimuleert jongeren, ouders en belangrijke betrokkenen om een bijdrage te leveren aan deze planvorming
– Levert een actieve bijdrage aan de opbouw van “Eigen kracht! Jeugd en gezin”
Bijkomende taken:
– Nauw samenwerken met de gedragswetenschapper
Functie eisen
– Hbo en Skj geregistreerd of de mogelijk deze in korte termijn te behalen
– SKJ-geregistreerd, of in staat middels EVC deze binnen 3 maanden te behalen.
– Snel contact kunnen leggen en de taal van jongeren “verstaan”
– Praktisch ingesteld zijn en plezier hebben in ondersteunen van jongeren en ouders
– Normaliseren, gezond verstand en mogelijkheden laten prevaleren boven problematiseren
– Weet pedagogisch handelen, toezicht en controle zinvol en helder met elkaar te verbinden
– Kan fungeren als positief en onberispelijk rolmodel voor jongeren, ouders en netwerk
– Kennis hebben en aanleren van dagelijkse vaardigheden en speels kunnen ingrijpen op denkfouten van jongeren.
– Hecht kunnen en willen samenwerken collega’s en betrokken partijen die een bijdrage leveren
– Opmaken van een hulpverleningsplannen voor jongeren en hun gezinnen.
– Daadkrachtige, zelfstandige persoonlijkheid en denkend in positieve oplossingen.
– Humor, relativeringsvermogen en pioniersmentaliteit
Dienstverband en salariëring
Wij bieden een salaris van schaal 8 conform CAO Jeugdzorg.
Solliciteren
We ontvangen je motivatie en CV graag
Contactpersoon: Aziza Achkari
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het algemene telefoonnummer of een mail sturen.
• Ja
Soort dienstverband: Fulltime
Salaris: Vanaf €2.403,00 per maand