Functieomschrijving

Eigen Kracht! Jeugd en gezin is op zoek naar een ambulant begeleider (mentor) voor verschillende locaties in de regio’s Zaandam, Amsterdam & Almere. Eigen Kracht!
Jeugd en gezin (EKJ) biedt verblijfszorg in de vorm van beschermd wonen (24/7 groepsbegeleiding aanwezig), begeleid wonen en zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding) aan jeugdigen en jongvolwassenen.

“Eigen kracht! Jeugd en gezin” richt zich op jongeren tussen de 12 en de 25 jaar die door verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, extra begeleiding nodig hebben en/of geen dagbesteding hebben waardoor ze vastlopen (of dreigen vast te lopen) op verschillende gebieden. EKJ levert met name zorg aan jongeren waarbij er sprake is van een forensische zorgtitel en/of een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met andere problematiek.

EKJ werkt nauw samen met het netwerk van de jongere. School, dagbesteding en betrokken hulpverlening rondom de jongere en zijn gezin worden actief betrokken bij het verblijf binnen EKJ.

Verantwoordelijkheden

 • Als ambulant begeleider draai je het mentorschap van de jongeren die vallen onder jouw caseload. Dit betekent dat jij het aanspreekpunt bent voor jouw jongeren en voor hun netwerk. Dit kunnen jongeren zijn die beschermd wonen en jongeren die begeleid (semi) zelfstandig wonen. Dit vraagt een afwisselende aanpak.
 • Draagt samen met de woonbegeleiders zorg voor een veilig en positief verblijfs- en leerklimaat
 • Biedt intensief begeleiding aan jouw jongeren op verschillende (leef)gebieden.
 • Brengt hulpvragen in kaart en stelt doelen op
 • Informeert ouders en betrokkenen over de voortgang van de jongere
 • Voert Uitvoerders- en multidisciplinair overleg met betrokkenen
 • Stelt (vanuit de kennis en observaties van jongeren) hulpverleningsplannen en evaluaties op en werkt hierbij nauw samen met betrokkenen woonbegeleiders en de gedragswetenschapper. Tevens schrijf je rapportages na contactmomenten.
 • Stimuleert jongeren, ouders en belangrijke betrokkenen om een bijdrage te leveren aan deze planvorming
 • Levert een actieve bijdrage aan de opbouw van “Eigen kracht! Jeugd en gezin”
 • Werkt nauw samen met de gedragswetenschapper

Kwalificaties

 • Je hebt een relevante hbo-diploma in de zorg, bijvoorbeeld in de richting van social work of sociaalpedagogische hulpverlening (sph).
 • Je beschikt over een SKJ-registratie of kan deze binnen korte termijn behalen
 • Je hebt een proactieve flexibele instelling
 • Je kunt goed luisteren, begrijpen, accepteren, aanspreken, bespreken en motiveren.
 • Je bent initiatiefrijk en kunt zelfstanding tot een oordeel komen.
 • Je bent een teamplayer en in staat om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van het team
 • Je beschikt over kennis en inzicht in de problematiek van de doelgroep (lvb).
 • Snel contact kunnen leggen en de taal van jongeren “verstaan”
 • Weet pedagogisch handelen, toezicht en controle zinvol en helder met elkaar te verbinden
 • Kan fungeren als positief en onberispelijk rolmodel voor jongeren, ouders en netwerk
 • Daadkrachtige, zelfstandige persoonlijkheid en denkend in positieve oplossingen.
 • Humor, relativeringsvermogen en pioniersmentaliteit